Резултати от информационната си кампания и отворени процедури по ЕСИФ представи ОИЦ - София на среща с медиите

Общо 789 посетители на събитията на ОИЦ - София по време на информационната кампания в 22 - те общини от Софийска област отчете екипът на Центъра по време на днешната работна среща с медиите, която се проведе от 10:00 часа в конферентната зала на ОИЦ на бул. “Витоша” 99 в София.

В периода 17 юни - 28 юли 2020 г. експертите на ОИЦ - София обиколиха всички общини в рамките на Софийска област и организираха по две събития на ден във всяка община - преди обяд (от 11:00 ч. до 12:30 ч.) се проведоха информационните срещи на закрито при спазване на всички актуални към момента противоепидемични мерки, а в следобедните часове (от 13:30 ч. до 15:00 ч.) експертите бяха на открито в централната градска част на общините, където на открит щанд информираха жители и гости на градовете и селата какви са възможностите за финансиране на техните идеи в рамките на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Най-голям интерес посетителите на информационните срещи и приемните на открито проявиха традиционно към мерките за подпомагане на земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони, както и към възможностите за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности в селските райони. Представителите на общинските администрации по места, които посетиха събитията на ОИЦ - София, се интересуваха предимно от грантово финансиране на общините за подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги за маргинализирани и уязвими групи, както и от възможности за финансиране на проекти в сферата на управлението на отпадъците и опазването на природните екосистеми.

Пo време на работната среща с медиите управителят на ОИЦ - София Анна Генчева представи също отворени и предстоящи до края на 2020 г. процедури по оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност”, “Развитие на човешките ресурси”, Наука и образование за интелигентен растеж” и “Околна среда”, както и по Програмата за развитие на селските райони.

Екипът на ОИЦ - София е на разположение на всички желаещи да се информират за възможностите, които предоставят програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. Офисът на Центъра е отворен за посетители в делничните дни от 9:00 ч. до 17:30 ч. Консултации се извършват и по телефона на номер 02/44 00 788 и по имейл на адрес: oic.sofia@gmail.com.