Четвърта поредна Открита приемна на ОИЦ – Ловеч в град Троян

На 30 юли 2020 г., Областен информационен център – Ловеч гостува с открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в град Троян. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч беше разположен пред сградата на Община Троян, на площад "Възраждане" №1, от 10:00 до 12:00 ч. И този ден за екипа на Областния център се оказа сериозно натоварен и доста интересен. Над 25 души, между които представители на бизнеса, земеделски производители, представители на неправителствени организации и общинска администрация и граждани се информираха за възможностите за проектно финансиране по Програмата за развитие на селските райони и Оперативните програми за 2020 г.

Темите, които дискутирахме с посетителите варираха от възможностите за наемане на безработни лица и изплащане на компенсации за заетост, съфинансирани по ОП "Развитие на човешките ресурси“, през възможности за финансиране на проекти на НПО, в т.ч. ремонти, реконструкции, енергийна ефективност, организиране на събития, фестивали, партньорски инициативи, през този програмен период, до възможностите за общините през предстоящият програмен период 2021 -2027. Бяха обсъдени новата ОП за регионите, интегрираните териториални стратегии и финансовата рамка за България, включително инструментите за справедлив преход и бъдещото планиране на многофондови, интегрирани проекти. Традиционно коментирахме и възможностите за развитие на селските райони, както за частните земеделски стопани, така и за публични субекти, като местни поделения на вероизповеданията и общини с актуалните в момента подмерки от Програмата за развитие на селските райони, като подмярка 4.1.2 „"Инвестиции в земеделски стопанства" по ТПП, подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ – Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“, подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7. Представители на бизнеса се информираха за различните възможности за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, а с някои от тях обсъдихме вече одобрените им проекти по процедурата, насочена към микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID 19, допустимостта на разходите и предстоящото отчитане на проектите в ИСУН 2020.  

В ранния следобед екипът ни гостува и на колегите от Сдружение "Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин", с които обсъдихме процедурите, които местната инициативна група предстои да отвори до края на програмния период по Стратегията за ВОМР и други работни казуси, касаещи партньорските ни взаимоотношения.

Екипът ни изказва своята благодарност на колегите ни от Община Троян, Вера Добрева и Снежина Табакова за съдействието и помощта при популяризирането и провеждането на събитието, както и на екипа на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин за гостоприемството. 

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com