Работни документи

Файлови документи
Прикачен файл Size
Проект на изменено Споразумение на партньорство на Република България Официална версия 2.0, изпратена на Европейската комисия на 07.01.2015 г 4.47 MB
Окончателен вариант на Споразумението за партньорство, изпратено на Европейската комисия на 22.07.2014 1.28 MB
Коментари по Споразумението за партньорство с България 1.52 MB
Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 4.05 MB
Ревизиран проект на Споразумението за партньорство 834.28 KB
ВЕРСИЯ 4.0 НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОЧЕРТАВАЩО ПОМОЩТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 1.54 MB
ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОЧЕРТАВАЩО ПОМОЩТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 1.62 MB
ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОЧЕРТАВАЩО ПОМОЩТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 1.84 MB
ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОЧЕРТАВАЩО ПОМОЩТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 1.54 MB
Споразумението за партньорство (стратегически приоритети, предварителни условия, механизми за прилагане) - Презентация 1.06 MB
Справка за отразяване на становищата, след публично обсъждане на: Проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 529.69 KB
Справка за отразяване на становището на ИСС, след публично обсъждане на: Проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 314.13 KB
Кратка информация относно Споразумението за партньорство 347.19 KB
Изготвяне на Споразумението за партньорство (процес, съдържание и крайни срокове) - Презентация 930.88 KB