ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предоставяне на услуги в сферата на дизайна, за привличане на участници в проектните дейности и за тяхното широко популяризиране” по проект №B2.6d.11/1.07.2019
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”
Възложител
СДРУЖЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

“Предоставяне на услуги в сферата на дизайна, за привличане на участници в проектните дейности и за тяхното широко популяризиране” по проект №B2.6d.11/1.07.2019 „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансирана от участващите държави.

Документация
Прикачен файл Size
1. PR & brochures final za publikuvane.rar 2.38 MB