Публична покана

Организиране и провеждане на партньорска среща, обучение, семинари и работно посещение по проект №B2.6d.11/1.07.2019
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”
Възложител
СДРУЖЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

“Организиране и провеждане на партньорска среща, обучение, семинари и работно посещение” по проект №B2.6d.11/1.07.2019 „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансирана от участващите държави.