ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В МОНТАНА ПРЕДСТАВИ ДОБРИ ПРАКТИКИ И АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Информационни срещи в общините от областта проведе Областният информационен център в Монтана в рамките на първия си цикъл от срещи за 2020 г.

От 17 до 28 август на открити приемни пред представители на териториалните администрации, бизнеса и неправителствените организации и пред граждани бяха представени възможностите за кандидатстване по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и добри практики от програмен период 2014 – 2020 г.

От отворените за кандидатстване процедури най-голям интерес сред посетителите предизвика Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони, която е насочена към подпомагане на залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, ограждане на залесените територии и др. Крайният срок за кандидатстване е 16 октомври 2020 г..

На изнесените приемни експертите от ОИЦ – Монтана дадоха повече информация и за проектите, изпълнявани в отделните общини през програмния период 2014 – 2020 г.

На територията на област Монтана по програмите, финансирани от ЕСИФ, се изпълняват 466 договора, реализирани от 326 бенефициента, сочи справката в ИСУН 2020 към 28 август 2020 г. На първо място по брой проекти е областният център Монтана с 268 договора за безвъзмездна финансова помощ, следван от община Лом с 57 и община Берковица с 51. След тях се нареждат Вършец с 20 договора, Бойчиновци с 14 и Якимово и Георги Дамяново с по 13. В дъното на таблицата остават Вълчедръм, Чипровци, Медковец и Брусарци с под 10 договора. Безвъзмездната финансова помощ по проектите в областта е в размер на малко над 212 милиона лева.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.