Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел

Втора процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за включване в подготовката на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2021 – 2027 г.
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2021 – 2027 г.
Възложител
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на съвместния програмен комитет за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2021 – 2027 г.

Документация
Прикачен файл Size
Документация 91.27 KB