Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел

Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за включване в подготовката на програма Черноморски басейн 2021 – 2027 г.
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Черноморски басейн 2021 – 2027 г
Възложител
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Стартира Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за включване в подготовката на програма Черноморски басейн 2021 – 2027 г.

 

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на националната експертна тематична работна група за подготовка на програма Черноморски басейн 2021-2027 г.

Документация
Прикачен файл Size
Документация 89.98 KB