ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020
Възложител
СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ”

„ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020

В рамките на настоящата поръчка следва да се изпълнят по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на участващите държави 1 /една/ услуга по организиране на 5 събития.

Подробно описание на предмета на процедурата по дейности в това число прогнозни дати за изпълнение на всяка услуга са предоставени в Техническата Спецификация към настоящата публична покана

Документация
Прикачен файл Size
Документация 10.48 MB