ОИЦ-СИЛИСТРА – ПО-БЛИЗО ДО ХОРАТА

Днес, 14.09.2020 г., Областен информационен център – Силистра проведе изнесена приемна на площад „Свобода“ по повод празника на град Силистра.

Над 120 човека от различни възрастови групи проявиха интерес към инициативата и получиха информация относно възможностите за кандидатстване по Оперативните програми в България. Най-често задаваните въпроси бяха свързани с преодоляване на последствията от кризата с COVID-19. Експертите от ОИЦ-Силистра предоставиха информационни и рекламни материали на заинтересованите лица, като най-голям интерес предизвика сборник изданието на Центъра с добри практики от вече реализирани проекти в област Силистра, финансирани от ЕС през настоящия програмен период 2014-2020 г. Изненада за посетителите на мобилния щанд бяха бисквити с логото на Мрежата от Областни информационни центрове, а най-малките получиха цветни моливи и книжка за оцветяване, издание на Европейската комисия в България.

Честит празник, Силистра!

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.