Младежи от клуб „Инитиум” посетиха ОИЦ-Разград

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград бе домакин на среща с членове на Младежки клуб „Инитиум” на тема „Дейности и услуги на мрежата от 27 ОИЦ в България. Възможности за НПО по европрограмите”.

В рамките на събитието от МК „Инитиум” представиха организацията си – в нея членуват младежи, навършили 14 години, които желаят да дадат поле за изява на връстниците си. Това те правят развивайки културата, знанията и уменията им и  разрушавайки догмата, че младите хора не се интересуват от случващото се около тях и са несериозни. Клубът предоставя разнообразни направления като Дебати, Философия, История, Взаимопомощ и Доброволчество, и вече има реализирани инициативи – два дебата и доброволческа инициатива „Спаси беседка”.

Във втората част на срещата екипът на ОИЦ запозна участниците с безплатно предоставяните услуги от мрежата на 27 ОИЦ в България. Разгледани бяха и начините за кандидатстване с проектни предложения на НПО за привличане на финансиране от европейски и национални източници. Сред тях бяха актуалните възможности, които дава Програма „Еразъм+” за младежка мобилност, партньорства за обмен на добри практики, реформиране на политиките и младежко предприемачество.

Особен интерес предизвикаха възможностите от Европейски корпус за солидарност – проекти за доброволчество, доброволчески партньорства и проекти за солидарност. В тази насока младата организация смята да се развива дългосрочно, затова бяха договорени бъдещи срещи с екипа на ОИЦ, за да им бъде оказана експертна и методическа помощ при подготовката на проектни предложения.

В края на срещата от ОИЦ - Разград анонсираха подготвяната своя четвърта брошура за успешни европроекти в Лудогорието. Присъстващите получиха от домакините си информационни и рекламни материали на ОИЦ, оперативните програми и Службата за публикации на ЕС.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.