Срещи със студенти се проведоха в ОИЦ – София

В продължение на четири дни – от 11 до 16 септември, студенти от специалностите "Библиотечен и информационен мениджмънт",  "Архивистика и документалистика", „Библиотечно-информационни науки и управление на знанието“ и „Културно-историческо наследство“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София  бяха на посещения в офиса на Областен информационен център – София, където заедно с преподавателката им гл. ас. д-р Елисавета Цветкова проведоха своите упражнение по дисциплината „Проект мениджмънт“. Експертите на ОИЦ – София запознаха първокурсниците с рамката на европейското подпомагане, което страната ни получава през настоящия програмен период, със спецификите на оперативните програми и основните инвестиционни приоритети, които има всяка отделна програма. Функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН2020) бяха друг акцент на срещите. Студентите научиха как става електронното кандидатстване и как да търсят статистически данни за изпълнението на програмите по различни категории. „Информацията за изпълнените вече проекти по оперативните програми ще бъде много полезна за нас“, споделиха студентите и уточниха, че една от задачите им през този семестър ще бъде да разработят примерно проектно предложение, затова базите данни в ИСУН 2020 ще им помогнат да се ориентират как се структурира един проект за кандидатстване.