ПЪРВО МЯСТО ЗА СИЛИСТРА В ИНИЦИАТИВАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ „ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“

Група „Училищен Бинокъл“ От ПГСУАУ „Атанас Буров“ е големият победител в надпревара с 5 други екипа от България

Инициативата „Детективи на европейски проекти“ е част от международен иновативен проект на Европейската комисия, който се провежда в Италия от 2013 г. досега. В тазгодишното издание, България се включи пилотно чрез Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). В дейностите взеха участие шест ОИЦ – Центровете от  Силистра, Бургас, Видин, Пазарджик, Шумен и Ямбол. Централното координационно звено при Министерски съвет, със съдействието на Регионалните управления по образованието в областните градове, осъществяваше логистична подкрепа и координираше работата на избраните училища по проекта. Други държави, които участваха в пилотната инициативата на ЕК са Хърватска, Португалия, Испания (Каталуния) и Гърция.

Инициативата се състои в насърчаване участието на ученици в мониторинга на европейски проекти чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както и на публично достъпни „отворени“ данни. Целта е да бъде повишена културата на активно гражданство, насърчена отчетността на публичните институции и да бъде популяризирана политиката на сближаване сред младите хора.

Сборна група ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“ гр. Силистра се включи в образователното предизвикателство „Детективи на европейски проекти“. В продължение на няколко месеца активните младежи извършиха наблюдение на проект, финансиран от ЕС на територията на град Силистра и изготвиха „разказ“, който обобщава накратко проведеното проучване. В рамките на инициативата бяха проведени 4 урока, чрез които учениците, подпомагани от експертите на ОИЦ-Силистра, усвоиха практически умения за провеждане на гражданско наблюдение (мониторинг) на европейски проекти чрез публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България. Центърът за кариерно ориентиране също се включи в съвместната работа с методическа подкрепа при усвояването на нови знания и умения.

Жури, съставено от  служителите по информация и комуникация в Управляващите органи на Оперативните програми, определи победителя сред българските участници. Класацията на първите три екипа е както следва:

  1. Екип "Училищен бинокъл" от гр. Силистра;
  2. Екип "Бъдеще за Шумен" от гр. Шумен;
  3. Екип "Dep Com: Детективи на европейски проекти на грижите за деца в риск" от гр. Видин.

Екипът от ПГСУАУ „Атанас Буров“ гр. Силистра е големият победител за България. На 12 октомври 2020 г. трима представители от Силистра (двама ученика и един учител) ще участват в Европейската седмица на регионите и градовете в Брюксел, където ще бъдат говорители на пилотната инициатива в „Гражданския диалог“ в присъствието на комисар Елиза Ферейра. Там ще имат възможност да се срещнат с победителите от останалите страни и да обменят своите преживявания от участието си в пилотната инициатива.

ОИЦ-Силистра планира да проведе публично събитие за представяне на цялостната работа по инициативата „Детективи на европейски проекти“. Учениците ще разкажат за своето проучване „Пътят към мечтаното училище“, с което победиха другите екипи в страната.

Областен информационен център – Силистра изказва благодарности за участието на  всички ученици и техните учители, които се включиха активно в дейностите и представиха достойно училището си и града ни!

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Таг