ОИЦ-Пловдив активно се включи в 10-та международна среща по туризъм в града

Презентация на тема: „Европейските фондове ЗА културното наследство. ОИЦ-Пловдив надежден източник на информационни услуги“ представи по време на официалното откриване на X-то юбилейно издание на Международната среща по туризъм в гр. Пловдив, експертът на ОИЦ Камен Стратиев. Това се случи в присъствието на министъра на туризма Николина Ангелкова, заместник-кмета по култура и туризъм на община Пловдив инж. Александър Държиков, председателя на Общински съвет - Пловдив Савина Петкова, както и пред над 110 участници от 15 държави - България, Германия, Англия, Словакия, Румъния, Белгия, Турция, Хърватия, Гърция, Швеция, Македония, Холандия, Мароко, Сърбия и Франция.

Камен Стратиев популяризира пред присъстващите услугите, които ОИЦ-Пловдив предоставя на гражданите, както и подходящите възможности за финансиране на културното наследство в страната, които предоставят ОП „Региони в растеж“, чрез процедура „Развитие на туристически атракции“, Програмата за развитие на селските райони, чрез мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“, фондация „Америка за България“, Посланически фонд за опазване на културното наследство, Програма РА14 „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“, Програма РА14 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ и Програма РА14 „Подобрено управление на културно наследство“.

„Културно-исторически туризъм е възможност да се увеличи интересът към Пловдив целогодишно, дори през месеците, които не са активни. Резервациите, показват ръст“, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова. По данни на Министерството на туризма само за първите девет месец на 2018 година реализираните нощувки в Община Пловдив са над 850 000, което е ръст от 4%. По-добри резултати се отчитат и при приходите, които за деветмесечието са в размер на 39 милиона лева – или ръст от 10,6%. „Имаме подписан меморандум за сътрудничество и Министерство на туризма още от тази година започна една по-фокусирана кампания на Пловдив”, посочи тя. И даде пример с два репортажа на BBC, както и инициативи с National Geographic.

Тазгодишната среща по туризъм 21-24.11.2018 г. се проведе под надслов „Пловдив - пътуването до Европейска столица на културата 2019”. Тя имаше за цел да привлече международни и български експерти от туристическия сектор, които да споделят идеи, успешни проекти и иновативни тенденции в туризма.

Програмата на четирите дни включи: презентации, работни срещи между участниците (B2B), тур с разглеждане на забележителности по маршрут „Антични мозайки“, посещение на Фондация „Пловдив 2019“, шоколадов тур, участие в официалното откриване на фестивала „Дефиле на младото вино“, посещение на забележителности в Стария град на Пловдив и винен тур.

Събитието се реализира с подкрепата и съдействието на Областен информационен център-Пловдив. ОИЦ-Пловдив осъществява своята дейност по проект BG05SFOP001-4.001-0014 „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е част от мрежата от 28 информационни центъра в страната за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.