Пловдивска фирма повиши енергийната си ефективност чрез проект по ОПИК 2014-2020

Заключителна пресконференция по повод успешното изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност в ЕТ МИТКО ТАНЕВ-КОМЕРСИАЛ-ДИМИТЪР ТАНЕВ“ се проведе по-рано днес в административната сграда на фирмата в гр. Пловдив. Управителят и собственик на предприятието г-н Димитър Танев разясни пред присъстващите реализираните от екипа дейности по проекта, стартирал през август 2017 г.

„Вече 27 години сме на пазара като конструираме, проектираме и изработваме инструментална екипировка за пластмасови изделия. С течение на времето идентифицирахме потребност от подобряване на енергийната ефективност на предприятието, с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност“, съобщи Димитър Танев. „Дейностите в проекта ни позволиха закупуване и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване, състоящо се от хоризонтален машинен център, двуколонен фрезови център, обемна ерозия и трикоординатна измервателна машина, с която можем с най-голяма точност да следим за прецизността на изделията, които произвеждаме“, обясни той.

Фирмата е въвела и сертифицирала още система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. Реализираните дейности ще допринесат за постигането на годишни спестявания на енергия в размер на 440 261 kWh и близо 361 хил/т. спестени въгледни емисии. Чрез изпълнението на проекта се разширява капацитета на съществуващия стопански обект, намалят се разходите за производство на единица продукция, развива се екологосъобразно производство и се подобрява енергийната ефективност на предприятието.

Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ЕТ МИТКО ТАНЕВ-КОМЕРСИАЛ-ДИМИТЪР ТАНЕВ“ е на обща стойност 2 492 000 лева, от които 1 273 470 лева европейско финансиране и 224 730,00 лева национално финансиране. Той е реализиран чрез средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ЕТ „Митко Танев-Комерсиал-Димитър Танев“ е средно предприятие, което произвежда инструментална екипировка за пластмаса - щанци за детайли от ламарина, шприцформи за детайли от пластмаса, пресформи за детайли от алуминий. Във предприятието работят над 70 служители. Фирмата изпълнява поръчки на фирми, сред които Либхер, Шнайдер Електрик, Берюса и изнася продукция в над 15 държави – Русия, Франция, Германия, Холандия, Израел, Турция, Македония, Албания.