Обява за избор на експерт "Комуникация и информация" в Областен информационен център - Стара Загора