Открита лекция по разработване на проекти проведе ОИЦ – София в УниБИТ

„Разработване и управление на проекти с европейско финансиране“ бе темата на откритата лекция, която екипът на ОИЦ – София организира на 14-и октомври в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ). Инициативата се провежда за пета поредна година със съдействието на проф. д.н. Таня Тодорова и гл. ас. д-р Елисавета Цветкова – преподаватели по дисциплината „Проект мениджмънт“ на студенти от специалностите "Библиотечен и информационен мениджмънт",  "Архивистика и документалистика", „Библиотечно-информационни науки и управление на знанието“ и „Културно-историческо наследство“.

Събитието започна с приветствие от декана на Факултета по библиотекознание и културно наследство доц. д-р Христина Богова, която поздрави за устойчивото и ползотворно сътрудничество и пожела срещата да вдъхнови студентите при разработването на техните проекти.

Проф.Тодорова, от своя страна, приветства студентите и екипа на ОИЦ – София и благодари за ценното сътрудничеството, като оцени високо практическите насоки, които студентите получават от експертите на информационния център.

Събитието продължи с лекция, изнесена от управителя на ОИЦ - София Анна Генчева, която очерта основните характеристики на едно проектно предложение, етапите, през които трябва да премине подготовката му и най-често допусканите грешки, които потенциалните бенефициенти правят в хода на кандидатстването.

Събитието имаше и празнична част, по време на която се състоя награждаване на трите най-добри проекта, разработени от студенти в рамките на обучението им по дисциплината „Проект мениджмънт“. Специалните награди на ОИЦ – София получиха: Анелия Петкова, 2 курс „Библиотечен и информационен мениджмънт“ за проекта си „Ръцете на баба“, чиято цел е създаване на приемственост между поколенията чрез провеждането на лятно училище по плетене за деца със зрителни затруднения в читалище; Венета Борисова, 2 курс „Библиотекознание и библиография“ за проект на тема „Дигитализиране и реставриране на книги в помощ на обучаващите се ученици от първи до седми клас“, който предвижда дигитализиране и реставриране на книги от фонда на библиотеката при читалище, с цел опазването му и обезпечаване с учебна литература на образователните нужди на ученици от първи до седми клас; Нели Любомирова, 2 курс „Архивистика и документалистика“ за проекта си „Училище за плетива „Творилница“, който има за цел създаването на училище за плетива, където деца и възрастни от град Пловдив да открият нова възможност за прекарване на свободното време по интересен и забавен начин, за разтоварване от стреса и развиване на нови умения.

В края на събитието Мадлен Георгиева – експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ – София насърчи наградените студенти да превърнат идеите си в реални проекти и даде насоки по актуални към момента процедури за безвъзмездна финансова помощ, по които отличените проекти биха могли да получат финансиране от ЕС.