Семинар, посветен на виртуалната реалност и бизнеса, проведе фондация „Ятрус“ по проект, финансиран чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“

Какво е виртуален бизнес и как работи той? За каква работа е подходящ виртуалният бизнес? Възможно ли е виртуално управление на бизнеса? Това са основни въпроси, на които участниците в заключителния семинар по проект "Виртуални иновации за предприемачество и растеж" получиха отговор. Проектът се финансира чрез процедура „Транснационални партьорства” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Бенефициент е фондация „Ятрус”, българският партньор е русенският Частен професионален колеж по социални дейности и сигурност, а чуждестранният е Savonia University of Applied Sciences – университет от гр. Куопио, Финландия.

На срещата в офиса на Областния информационен център - Русе, която се състоя на 15 октомври, присъстваха младежи, които имат нагласи и желание да се занимават с предприемачество в тази така интересна и перспективна област на виртуалните иновации.

Другите теми, които бяха представени и дискутирани по време на семинара, бяха свързани с виртуалната търговия и услуги на едро и дребно, в архитектурата, строителството, продажбата на имоти. Най-голям интерес участниците проявиха към създаването на виртуална реалност в развлекателната индустрия, особено към създаването на игри и към популяризиране на културно-историческото наследство, към туристическите обиколки. Пред младите хора бяха демонстрирани различни продукти, които партньорите по проекта са създали. Част от тези продукти всеки може да види на следните адреси: https://rusewalk.eu/, https://my.matterport.com/show/?m=FB7JVMfRp3R.

За повече информация може да посетите сайтът на фондация „Ятрусˮ http://www.yatrusfoundation.eu/vrinnovation/ и страницата на проекта във ФБ https://www.facebook.com/VRInnovationsYatrus/?eid=ARCGnwwGMzwAf9JdrHxNJxgR_OeUeY0Ty0_SamOpDf3OFX27egpNlmsp6Tq2lLOgCL9qfcVpP2PML83m