Публична покана по ПМС 160/2016 г.

Публична покана по ПМС 160/2016 г. за провеждане на процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана с предмет „Дейности за подкрепа на работата в мрежа, които включват обмен на експертиза и добри практики, информационни дейности, обучителни програми и други, и организиране на информационен ден“ по реда на чл.50-53 от ЗУСЕСИФ
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море 2014-2020“.
Възложител
СОПД „Местна агенция за икономическо развитие – Разлог”

Публична покана по ПМС 160/2016 г. за провеждане на процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана с предмет  „Дейности за подкрепа на работата в мрежа, които включват обмен на експертиза и добри практики, информационни дейности, обучителни програми и други, и организиране на информационен ден“ по реда на чл.50-53 от ЗУСЕСИФ с предмет „Дейности за подкрепа на работата в мрежа, които включват обмен на експертиза и добри практики, информационни дейности, обучителни програми и други, и организиране на информационен ден“ по проект BMP1/1.1/2612/2017 „Smart Rural Entrepreneurship – SmartRural”, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море 2014-2020“.

Документация
Прикачен файл Size
Документация 6.71 MB