ОИЦ-РУСЕ ПРОВЕДЕ ПЕТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ИВАНОВО

Актуална информация за европейското финансиране за България през следващия програмен период 2021 – 20207 г. представи днес на среща в Иваново експертът Диана Аврамова от Областния информационен център - Русе. Срещата е част от есенната обиколка на Центъра в областта и е пета по ред. В нея участваха представители на общинска администрация, читалища, местни предприемачи.   

Всички присъстващи проявиха интерес към възможностите, които новите национални програми ще предоставят за облагородяване и развитие на малките населени места, на туризма, на местния неземеделски бизнес и на земеделските производители. Диана Аврамова представи пред всички целите и приоритетите на програмите и потенциалните бенефециенти. Специално внимание отдели на Зелената сделка и на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за следващите 7 години, според който подходът ЛИДЕР ще има 2 пъти по-голям ресурс, отколкото през настоящия програмен период.

В допълнение Деница Гаджева от Национална служба за съвети в земеделието – Русе информира присъстващите, че до края на 2022 г. се удължава програмният период на ПРСР 2014 -2020. Предстои да излезе индикативен график за мерките, които тепърва ще се отварят. Отсега е ясно обаче, че те ще подкрепят секторите биоземеделие, агроекология и др,. Заявления за Схемата за плодове и зеленчуци ще се подават от 1 до 31 декември т.г., а до края на октомври предстои да отвори Националната пчеларска програма, съобщи Гаджева. Тя обясни, че през следващия програмен период ще има в пъти повече средства за биоземеделие, малки стопанства и млади фермери.

В края на срещата експертите на ОИЦ-Русе и Съвети в земеделието отговаряха на въпроси на участниците.