ОИЦ – София представи пред студенти целите на политиката, заложени в проекта на Споразумение за партньорство през новия програмен период 2021 – 2027 г.

Кои са петте цели на политиката на България за следващия седемгодишен програмен период 2021 – 2027 г., в който страната ни ще се възползва от финансиране от европейските фондове, и какви приоритети за финансиране са изведени въз основа на анализ на социално-икономическо развитие на България в периода 2007 – 2017 г. – това бяха основните теми на днешната информационна среща, организирана от ОИЦ – София със студенти по "Архивистика и документалистика" към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ). Първокурсниците, редовно обучение, които изучават дисциплината „Проект мениджмънт“, научиха какво представлява Споразумението за партньорство - националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. „Това е документът, в който се определя стратегията на България по отношение на изпълнението на Кохезионната политика на ЕС и Общата политика в областта на рибарството“, посочи експертът „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ – София Мадлен Георгиева и обясни кои са главните направления на инвестициите с европейско финансиране през следващия програмен период според проекта на Споразумение за партньорство, който в момента е подложен на обществено обсъждане.

Студентите бяха запознати също с основните източници на информация по отношение на европейското финансиране и с възможностите на системата ИСУН 2020.