ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В СМОЛЯН

На 30.10.2020 г. (петък) от 10:00 ч., на адрес гр. Смолян, ул. "Карлък" 5 ще се проведе церемония "Първа копка" по проект BG16RFOP001-1.022-0004-C01 "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Всички жители и гости на Смолян са добре дошли на събитието!