Разработване на 2 броя мобилни приложения за iOS и Android

Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020
Възложител
Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество”, В2.9с.02

„Разработване на 2 броя мобилни приложения за iOS и Android“ по проект “ Занаяти и социална икономика: движеща сила за растеж чрез социално включване в трансграничния регион ”, с акроним “SocialCrafts”, Договор за субсидия № В2.9с.02/ 31.10.2017, финансиран по програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020.

Документация
Прикачен файл Size
Tender_SocialCrafts_IIC.rar 6.58 MB