Земеделие, бизнес, туризъм – акценти в приемните в Чупрене и Ружиници

Стартира 18-ият информационен цикъл на ОИЦ-Видин

С приемни за възможностите за финансиране от Европейските фондове в Чупрене и Ружинци, вчера, стартира 18-ият информационен цикъл на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин), който ще обхване всички единадесет общини на областта. Потенциалните бенефициенти можеха да зададат на място своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, други източници за подкрепа, както и да получат информационни материали.

Финансирането на различни инициативи в сферата на земеделието, подкрепата за бизнеса в условията на пандемия, туризмът, като генератор на местното развитие, бяха акценти в приемните в Чупрене и Ружиници. Екипът на ОИЦ-Видин представи на посетителите двете предстоящи мерки по ОПИК „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ и „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, както и възможностите за подкрепа от Фонд "Безопасни условия на труд" на МТСП. Изграждането на детски кътове, по актуалната процедура по ОПРЧР, бе представено, както на представители на бизнеса, така и на местните администрации в Чупрене и Ружинци. Финансирането на младите фермери и малките стопанства от ПРСР в следващия програмен период, бяха сред другите теми, към които посетителите на приемните проявиха интерес.

Екипът на ОИЦ-Видин проведе и отделна среща с кмета на Община Ружинци Александър Александров. На нея бяха обсъдени предстоящите възможности за проектно финансиране на общината, както и текущото състояние на изпълнението на проектите и инвестициите в Ружинци. Александров сподели проектното си намерение за социализация и включването в туристически продукт на римското селище „Градище“, част от фортификациите, изградени по протежението на Дунавския лимес. Служителите в Областен информационен център–Видин заявиха, че в рамките на настоящите си и разширени от 2021 г. правомощия, ще съдействат за реализацията на идеята.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg