ОИЦ-ШУМЕН НАГРАДИ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ В ИНОВАТИВЕН ПИЛОТЕН ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОЕКТ

12 ученици и 4 учители от Шумен бяха наградени днес за успешната си работа по иновативен международен проект, иницииран от Европейската комисия и озаглавен " Open Cohesion School". Те получиха сертификати от Европейската комисия и награди от Администрацията на Министерски съвет и Община Шумен. В България, която е една от петте държави, за които проекта е пилотен, той премина под мотото" Детективи на европейски проекти". Целта на проекта бе ученици и учители да усвоят умения за провеждане на ефективно гражданско наблюдение на реализирани с подкрепата на европейските фондове проекти, като използват "отворени данни", публикувани в Единния информационен портал на Структурните фондове ИСУН 2020, други статистически данни, срещи с бенефициенти, анкети с местната общност и публикации в медиите. В Шумен, като един от шестте областни града, в които се осъществи гражданското наблюдение, учениците наблюдаваха проект за подобряване на градската среда, реализиран от Община Шумен с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие. За постигнатите по проекта резултати те бяха отличени в импровизирано национално състезание между шестте български отбора, привлечени в проекта. Национално жури от служители в отделите по информация и комуникация към управляващите органи на оперативните програми, постави шуменския отбор на второ място след отбора на Силистра. По време на онлайн награждаването днес, 12-те шуменски детективи представиха резултатите от своята работа и обясниха защо проекта е бил важен и полезен за тях. Те благодариха на експертите от Областния информационен център за логистичната подкрепа, предоставена по време на работата по проекта. Зам.-кмета на Община Шумен, Росица Антонова благодари на учениците и техните учители за коректната работа и прие техните препоръки за нови проекти, с които Община Шумен да  изгради велоалеи, още зелени площи и енергоспестяващо осветление в града. В онлайн събитието видеообръщение направи и представител на екипа ментори от Италия, вдъхновили ЕК за този проект. Джанмарко Гуаццо благодари на учителите и учениците за добре свършената работа и изрази надежда, че знанията, които са придобили ще им послужат и в бъдеще при изразяване на активната им гражданска позиция за решаване на значими за местната общност проблеми. Поздравления и благодарности учениците и учителите получиха и от Петя Атанасова - експерт в отдел "Информация и комуникация" на Дирекция "Централно координационно звено" към Администрацията на Министерски съвет. Тя даде висока оценка на работата на шуменските детективи и на екипа на ОИЦ-Шумен, като един от офисите в Мрежата от 27 ОИЦ, доказали добрата си работа с ученици през годините.