ОБЩИНА БУРГАС ЩЕ РЕСТАВРИРА НАД 20 ЗНАКОВИ СГРАДИ ПО ОПРР

С европейско финансиране по ОПРР предстои да стартира обновление на над 20 стари сгради в Бургас, повечето от които знакови, с историческа и културна стойност. Проектите ще се изпълняват до 2022 г.

В Бургас европейското финансиране се разпределя основно по две направления. На първо място - националната програма за енергийна ефективност, по която с пари от държавния бюджет тук бяха санирани близо 200 панелни блока, обитавани от 40 000 души. Конкретна информация за нейното продължение се очаква догодина.

Втори сериозен източник на публични средства за такива проекти е Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. Тя е за по-малки постройки, с до 35 отделни апартамента в тях. И по тази програма Община Бургас е партньор на собствениците, помагайки с администрирането на процеса на всички нива.

Паралелно с националната и европейската програми, Община Бургас стартира собствена инициатива "Нов живот за старите фасади". Чрез нея съдейства на собствениците за ремонт на стари сгради по главните пешеходни улици, като подготвя, администрира проектите и води комуникацията с Министерство на културата, тъй като в повечето случаи това са културни паметници.