„Подобряване на производствения капацитет на "Ревюел" ООД“

На 11.01.2021 г., от 11:00 ч., в производствената база на „Ревюел“ ООД, намираща се на ул. „Братя Бъкстон“ N 167, гр. Пловдив, ще се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за стартиране изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0255 „Подобряване на производствения капацитет на „Ревюел“ ООД“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-0255-C01 от 20.12.2020 г. между Министерство на икономиката и „Ревюел“ ООД.

С реализацията на настоящият проект, компанията ще внедри в производствената си практика Вакуум хомогенизираща и диспергираща машина - 1бр., Тубопълначна машина с възможност за подравняване на тубата с дъговидна форма - 1бр.; Тубопълначна машина - 1 бр. и Саше машина - 1бр. С реализацията на настоящия проект, компанията ще може да произвежда повече козметични продукти, с което да задоволи постоянното увеличаващо се търсене на продуктите на „Ревюел“ ООД.

Оборудването ще се закупи със средства по процедура BG16RFOP002-2.040 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата сума на инвестицията е 1 662 467,00 лв., от които 997 480,20 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (847 858,17 лв. европейско и 149 622,03 лв. национално съфинансиране) и 664 986,80 лв. собствено съфинансиране.