Община Добрич ще предоставя нова социална услуга „Наблюдавано жилище“

Зам.-кметът по „Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева представи днес на встъпителна пресконференция дейностите по проект на Общината „За моето бъдеще“. Проектът е на стойност 218 255,82 лева и се финансира по Оперативната програма „Региони в растеж“. Той стартира през 2018 г., като крайният срок за неговата реализация е м. януари 2020 г. Наблюдаваното жилище ще бъде с капацитет до 6 места за младежи без увреждания на 18-21- годишна възраст, които трябва да напуснат специализирана институция или социална услуга от резидентен тип. Новата услуга ще допълни социалните дейности, предоставяни от общината и ще удовлетвори потребностите на младежите в общността. Това ще даде възможност за успешната им социална интеграция в обществото и на работния пазар. Наблюдаваното жилище ще бъде разкрито в общинско жилище, което се намира на ул. „Методи Кусевич" 4, със застроена площ 144,75 кв. м. Жилищната сграда позволява пълноценна социална интеграция на младежи от 18 - 21 г., които напускат специализирана институция и им предстои да водят самостоятелен начин на живот. Проектът на Община Добрич предвижда и разширяване на дейността на Дневния център на деца с увреждания с оборудване на зала за Монтесори терапия, зала за игри, стая за почивка и ароматерапия и гардеробна. За да се подобри достъпността за хората с увреждания в сградата ще бъде изграден и вертикален подемник. С този проект Община Добрич си поставя основната цел да продължи процеса на деинституционализация на деца в гр.Добрич чрез подобряване на социалната инфраструктурата, както и да се гарантира на всяко дете семейна среда и достъп до грижи и услуги според потребностите му.

Таг