НОВО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ГРЕЙВА В ЮГОИЗТОЧНИТЕ ОБЩИНИ

В 22 зони в Бургас предстои да бъде извършена модернизация на уличното осветление. Подмяната ще бъде осъществена по проект, подкрепен от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност".

Нововъведенията ще бъдат поредна стъпка за Община Бургас в реализирането на политиката и за прилагане на мерки за енергийна ефективност.

С реализирането на проекта ще бъдат подменени общо 2623 осветителни тела. Реновирани ще бъдат табла за управление и стълбове в 22 зони, включващи главните пътни артерии на Бургас. Ще се инсталират 24 броя соларни LED осветители на пешеходни пътеки. Предстои извършването на частична актуализация на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление по булевард „Демокрация“.

Внедряването на енерго спестяващото осветление ще допринесе за намаляване на вредните емисии въглероден диоксид. Ще се намали консумацията на енергия, което ще допринесе за спестяване на финансови ресурси. Ниският разход за електроенергия от друга страна ще повлияе и за подобряване качеството на въздуха. По-качественото осветление ще повиши безопасността на уличния трафик и сигурността на гражданите.

Подмяната на осветлението ще спомогне да бъдат спестени емисии на въглероден диоксид в размер на около 1400 tCO2/г.,  да бъде намалена консумация на енергия надвишаваща 1 100 000 kWh/г. и спестени финансови средства на стойност близо 200 000 лева годишно.

По Норвежката програма предстои да се изгради ново улично осветление и в общините Поморие, Средец и Малко Търново.

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; група във FB: Областен информационен център - Бургас