Обява за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в Областен информационен център - Враца