Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира Дискусия за обсъждане на предлаганите промени в Закона за регионалното развитие

Ще бъде дискутиран проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие.

С цел осигуряване на прозрачност на процеса на публичното обсъждане на новия подход в политиката за регионално развитие, Ви каним за участие в дискусия, на която ще бъдат представени предложенията за промени в Закона за регионалното развитие и очакваните резултати от тях.

Основните акценти в предлаганите промени в Закона за регионалното развитие са промяна в териториалния обхват на районите от ниво 2, оптимизация на системата от стратегически документи за регионално и пространствено развитие, както и промени в съставите, отговорностите и функциите на звената и органите за управление на регионалното развитие.

Дискусията ще се проведе на 07 ноември 2018 г. /Сряда/ от 13:00 часа в хотел „ИнтерКонтинентал“, град София, пл. Народно събрание №4. Ще бъде осигурена възможност за видео излъчване на живо в официалния сайт на МРРБ: www.mrrb.bg

Дискусия за обсъждане на предлаганите от Министерство на регионалното развитие и благоустройството промени в Закона за регионалното развитие

Discussion about amendments to the Regional Development Act proposed by the Ministry of Regional Development and Public Works