СО започва поетапно подписване на договорите с кандидатите за смяна на отоплителните уреди

Столична община започва подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати за смяна на отоплителните уреди. Общо 5550 домакинства са кандидатствали до момента за смяна за старите си отоплителни уреди с нови по-екологични. Одобрените домакинства са 5506.

В периода от 24.03.2021 г. – до 02.04.2021 г. в Дом на културата „Средец“ ще бъдат подписвани договорите с кандидатите от районите „Възраждане“, „Изгрев“, „Искър“, „Оборище“ „Средец“, „Илинден“, „Студентски“, „Триадица“. В районите, в които има най-голям брой кандидати като „Кремиковци“, „Банкя“, Нови Искър“ „Панчарево“ и „Витоша“ договорите ще бъдат подписвани по места.

Подмяната на отоплителните уреди се извършва по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

Актуална информация за проекта може да се получи на специализирания телефон: 02/94 22 444 от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 18:30 ч. или на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/opos