Министър Димов подписа договор за компостираща инсталация на Враца и Мездра

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на Враца и Мездра Калин Каменов и инж. Генади Събков подписаха договор за изграждане на компостираща инсталация. Проектът включва изграждане на съоръжение за преработка на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, образувани на територията на двете общини. Инсталацията е с капацитет 8000 тона годишно и ще обслужва 81 000 жители.

Общият размер на инвестицията е над 5,8 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 4,4 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца.

С днешното подписване договорите по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. стават 26, на обща стойност на безвъзмездната помощ 216 млн. лв.