Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Преустройство на съществуваща жилищна сграда в къща за гости - ваканционна къща, Местонахождение: УПИ ХХ-153 (ПИ 83274.501.826), кв.10. с. Широка лъка , общ. Смолян, в изпълнение на проект “Shared economy

Дата на публикуване
Дата на валидност
Документация
Прикачен файл Size
Smart Trip Ltd_SMR_08042021.rar 44.72 MB