Ученици от НПТГ в Разград завършиха успешно стажа си

В навечерието на коледните празници директорът на Националната професионална техническа гимназия (НПТГ) „Шандор Петьофи” гр. Разград връчи сертификати на поредните десет ученици, участвали в проект „Ученически практики” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014–2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците  отработиха по 240 часа през месеците от октомври до декември т.г. в четири предприятия в областния център – „Дружба” АД, „112 БГ” ООД, „Балканфарма – Разград” АД и „ГХ Трейд” ЕООД.

Общо 43 ученици на гимназията от шест специалности: Системно програмиране, Компютърна техника и технологии, Електрообзавеждане на производството, Мехатроника, Машини и системи с ЦПУ и Компютърни мрежи натрупаха стаж по избраните от тях професии на реално работно място през 2018 година.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.