ОИЦ-ВАРНА ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА ИСУН2020

Областният информационен център-Варна проведе обучение на общински служители за функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз 2014-2020 - ИСУН2020.

Тя обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз, независимо от тяхното местоположение на територията на България. Като кандидат по някоя оперативна програма, чрез системата заинтересованите лица имат възможност да създадат и попълнят своя електронен формуляр за кандидатстване, да прикачат всички необходими приложения към него и да подадат своето проектно предложение. ИСУН е направена така, че да отговаря на изискванията за публичност и прозрачност.

През този програмен период има модули за електронно кандидатстване и отчитане, обясни управителят на ОИЦ-Варна Виктория Николова. В системата са показани всички отворени процедури, по които може да се кандидатства, изброени и описани са оперативните програми.

Експертът нагледно демонстрира на общинските служители по какъв начин функционира системата, какво представляват условията за кандидатстване, как се попълва формуляр и какви са етапите за подаване на проектно предложение. Те получиха практически насоки как да избегнат грешки при подготовката и писането на проекти и успешно да ги входират в ИСУН, както и по какъв начин да се ориентират дали те имат потенциала да бъдат одобрени. По време на обучението бе показано и какво представлява електронното отчитане на проектни предложения.

Информация за тръжни процедури също може да бъде открита в системата, но достъп до нея имат само регистрирани потребители с личния си профил, подчерта управителят на ОИЦ-Варна.

Общинските служители се поинтересуваха как точно се залагат индикаторите, които са неделима част от условията за кандидатстване. Те зададоха въпроси, свързани с документите за попълване, както и с бъдещето на еврофондовете през следващия програмен период.

По време на обучението Виктория Николова обясни и какви са спецификите при работа с ИСУН от страна на счетоводители и финансови експерти в местната администрация.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна