26-ма студенти от Лесотехническия университет се включиха в тазгодишната залесителна кампания на ОИЦ – София

Голямото разнообразие от 821 дървесни, храстови и тревисти видове на територията на парк „Врана“ в София се обогати с нови 25 фиданки, които екипът на ОИЦ – София заедно със студенти от Лесотехническия университет засадиха днес. Инициативата е традиционна за ОИЦ – София и е по случай Седмицата на гората, която се чества през месец април като празник на залесяването.

С настроение и много ентусиазъм в проявата се включиха 26-ма студенти от специалностите „Екология и опазване на околната среда“ и „Горско стопанство“, които посадиха дръвчета от видовете явор, липа и червен американски дъб. Те споделиха, че приветстват подобни дейности, а опазването на околната среда е не само професионална, но и тяхна лична кауза.

По този начин бе изпълнена и целта на инициативата по засаждането, а именно по интерактивен начин да се представи екологичната тема и да се популяризира идеята, че чрез еврофондовете се финансират различни екологични проекти, но грижата за околната среда започва от самите нас.