Разработване на визия за политики за велосипеден транспорт, туризъм и спорт и мерки към тях като част от Национален велосипеден план за България

Описание на предмета на процедурата: „Разработване на визия за политики за
велосипеден транспорт, туризъм и спорт и мерки към тях като част от Национален велосипеден
план за България, което включва:
1) Разработване на визия за политики за велосипеден транспорт, туризъм и спорт , както и
адаптиране на методология за одит на велосипедни политики за целите на Национален
велосипеден план за България
2) Разработване на мерки съгласно визията за политики за велосипеден транспорт, туризъм и
спорт.
3) Участие в събития за комуникиране на резултата със заинтересованите страни“
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“
Възложител
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ – БААТ
Документация
Прикачен файл Size
publichna pokana BAAT 17.05.2020.zip 2.26 MB