ОИЦ-СОФИЯ СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В ОБЩИНИТЕ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе работна среща с медиите. В рамките на събитието бяха представени целта, очакваните резултати и графика на предстоящите информационни срещи и изнесени приемни, които екипът ще проведе в периода юни – юли 2021 г., във всички 22 общини от Софийска област.

Кампанията ще стартира в средата на месец юни, като в първата си част ще обхване общините от Средногорието. Срещите ще продължат в населените места, разположени в северната част на Софийска област. След това екипът ще посети общините в западната част. Кампанията ще завърши в средата на месец юли в общините от южната част на Софийска област.

По време на информационните срещи ще бъде представена разнообразна информация за новия програмен период 2021 – 2027 г., както и новия интегриран териториален подход – Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), актуални и предстоящи възможности за финансиране през 2021 година по програмите и мерките, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

По време на изнесените приемни експертите ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи на въпроси, касаещи новата Кохезионна политика на ЕС, както и актуални и предстоящи процедури. Ще бъдат разпространени информационни и рекламни материали.  

Всички събития в рамките на информационната кампания ще бъдат проведени при спазване на изискванията за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

В работната среща взеха участие национални и регионални медии от двете области, чрез които информацията ще достигне до широката общественост.