НЕМСКИ ИНВЕСТИТОР ВЪВ ВИДИН ТЪРСИ РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ СИ КАПАЦИТЕТ С ПОДКРЕПАТА НА ОПИК

Екипът на Областен информационен център-Видин стартира поредица от срещи с бизнеса и посещения на място във фирмите за представяне на възможностите за финансиране от Европейските фондове

Чуждестранен инвеститор от Германия, който има производствено предприятие във Видин, ще търси разширение на производствения си капацитет с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Това стана ясно на среща на собственика и ръководството на предприятието с екипа на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин).

Експертите в Центъра Яна Гъркова и Цветомир Ценков представиха актуалната процедура по ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Процедурата предвижда финансиране на микро, малки и средни предприятия, които могат да реализират една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи: създаване на нов стопански обект; разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект; основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект. Реализирането на подобен проект, неминуемо ще доведе и до разширяването на работните места, което ще е важна подкрепа за местната икономика, заявиха на срещата експертите от ОИЦ.

Процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ позволява закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване във високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства (електрически съоръжения, машини и оборудване със специално предназначение, автомобили и ремаркета, производство на химични продукти и др.);  нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства (храни, напитки, текстил, облекло и др.); интензивни на знание услуги (издателска дейност, информационни услуги, далекосъобщения, научноизследователска и развойна дейност и др.). В зависимост от големината на предприятието, процентът на безвъзмездната финансова помощ, като минимална и максимална сума на подпомагане, е между 100 000 лв. и 1 000 000 лв., посочиха още Яна Гъркова и Цветомир Ценков.

Срещата с чуждестранния инвеститор във Видин постави началото на поредица от срещи с бизнеса и посещения на място във фирмите от екипа на ОИЦ-Видин за представяне на възможностите за финансиране от Европейските фондове. Целта на срещите е още по-непосредствено взаймодействие с бизнеса и активизиране на проектната му активност чрез отчитане на индивидуалните му потребности и възможности. ОИЦ-Видин, заедно с Община Видин, ще проведе, в близко време и информационен ден, на който ще бъдат презентирани подробно актуалните и предстоящи процедури по ОПИК, чрез които видинският бизнес може да обнови и разшири производството и конкурентоспособността си.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Областен информационен център - Видин

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg