„Създаване на онлайн базиран Център на знанието в областта на околната среда и въвеждане на е-Система за управление на околната среда в малки и средни предприятия” по проект №B2.6d.11/1.07.2019 „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управл

Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма Интеррег V-A Гърция-България
Възложител
СДРУЖЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Документация
Прикачен файл Size
3. IT services final publikuvane.rar 2.38 MB