ОИЦ – Ловеч гостува с изнесено публично събитие в град Луковит

На 09 юни 2021 г. от 10:30 ч. до 12:30 ч. на площад „Трети март“ в Луковит, в близост до сградата на НЧ „Съзнание - 1895 г.“, Областен информационен център - Ловеч проведе поредното публично информационно събитие на тема: „Възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и новия интегриран териториален подход по Програмата за развитие на регионите през периода 2021 -2027 г.“. Мобилният щанд на ОИЦ - Ловеч посетиха 27 души – служители на общинска администрация Луковит, представители на читалища от региона, НПО, земеделски производители, Сдружение „МИГ Луковит – Роман“ и други заинтересовани граждани. С тях дискутирахме по теми за бъдещите възможности за участие на общината, бизнеса, НПО, гражданския сектор и други заинтересовани лица в концепции за Интегрирани териториални инвестиции, целящи да допринесат за икономическото развитие на територията, които ще бъдат финансирани чрез Програмата  за развитие на регионите 2021 -2027 г. Със секретарите на читалищата разговаряхме за възможностите за ремонти и реконструкция на сградите, както и финансиране на различни събития, фестивали и партньорски инициативи. За земеделските производители екипът ни предостави информация по актуални и предстоящи за кандидатстване мерки от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.: подмярка: 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Екипът ни изказва благодарност на Надя Рабаджиева - началник отдел „Планиране, проектиране и обществени поръчки“ в община Луковит за съдействието при провеждане на събитието и на екипа на МИГ Луковит – Роман за вниманието, което ни оказаха по време на изнесения офис.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Мариана Бандрова

Длъжност: Екперт „Информационно обслужване и услуги“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com