ОИЦ-БУРГАС С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В КАРНОБАТ

На площада пред НЧ “Просвета“ в гр.Карнобат, експертите на Областния информационен център посрещнаха жителите на града. По време на събитието те предоставиха печатни материали, популяризиращи възможностите за финансиране по оперативните програми на ЕСИФ, информационни брошури, които представят функциите и дейността на ОИЦ и запознаха заинтересованите с актуалните процедури по ПРСР. Особен интерес сред гражданите на Община Карнобат представляваха мерките насочени към стимулиране на лозаро-винарския сектор и младите земеделски производители.

Информационните срещи на ОИЦ-Бургас в общинските центрове ще продължат с посещение на екипа в гр. Средец.

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас