ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД С ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Община Златоград отправя покана към всички желаещи да вземат участие в заключителната пресконференция за оповестяване на постигнатите резултати в рамките на проект №BG16RFOP001-2.002-0031 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Ахрида 22", "Тракия", "Къща Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", "Фамилия Касабови" и "Текстилски блок", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-4.

Събитието ще се проведе на 16 юни 2021 г. (сряда), от 11:30 часа, в гр. Златоград, ул. «Стефан Стамболов» №1, залата на втория етаж в сградата на Община Златоград.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”.

Добре дошли са всички жители и гости на града!