ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ С НАЙ-ГОЛЯМО ПРИЛОЖЕНИЕ В СРЕДЕЦ

Част от годишната обиколка на ОИЦ-Бургас по общините в региона беше проведената информационна среща в Средец. На мобилния щанд пред Общината жители на града и близките населени места зададоха въпроси и споделиха очакванията си от процедурите през предстоящия програмен период 2021-2027 г. Във фокуса на събитието попаднаха икономическите и социалните мерки отворени по време на ковид кризата и актуалните за кандидатстване подмерки по Програмата за развитие на селските райони. Посетителите на изнесената приемна търсеха информация и за подпомагане на малък семеен бизнес и повишаване на квалификацията.

Наред с дискусиите с обществеността, експертите на Областния информационен център разпространиха и печатни издания от Европейската Комисия, популяризиращи ролята и функциите на ЕС в различните сфери на живот  и изготвени от тях брошури, представящи услугите предлагани екипа на ОИЦ.

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас