ВАРНЕНСКА ФИРМА СЕ ОБОРУДВА С МОДЕРНА ТЕХНИКА С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Варненската фирма ЕКОТРАНС 2010“ ЕООД закупи нова модерна техника за цеха си с финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. Проектът „Повишаване на енергийната ефективност в ЕКОТРАНС 2010 ЕООД чрез инвестиция в ново енергоспестяващо оборудване“ е на стойност 1 645 900 лв. Бенефициентът участва със съфинансиране в размер на 484 590 лв. Проектът е стартирал на 30.11.2017 г. и ще приключи на 30.05.2019 г.

„Екотранс 2010” ЕООД притежава дългогодишен опит в събирането и обработването на опасни отпадъци. Дружество оползотворява отпадъчните продукти като произвежда ударопоглъщащи плочи за нуждите на пътното строителство. 

С помощта на проекта са направени инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на фирмата. Закупено е ново оборудване с по-големи технологични възможности - електрическа преса. Тя ще помогне за намаляване на енергийните разходи и за оптимизиране на производствената дейност. Очаква се новата инвестиция да доведе до повишаване и оптимизиране на производствения капацитет, енергийната ефективност, осъвременяване на работния процес и намаляване на вредните въглеродни емисии.

По проекта е разработена и система за управление на енергията в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001, който се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна