Временно е затруднен достъпът до ИСУН 2020

Поради възникнал технически проблем с комуникационна инфраструктура, поддържана от Държавната агенция „Електронно управление“, днес 5 юли 2021 г. след 15:00 ч. Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и предоставяните от нея услуги не са налични. Работи се по бързото отстраняване на проблема.

След възстановяване на системата, ще Ви уведомим своевременно.

Извиняваме се за причиненото неудобство и оставаме на разположение за оказване на съдействие на support2020@government.bg