СЛУЖБАТА ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ПРОВАДИЯ ПЕСТИ ТОК СЛЕД РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ЕВРОПРОЕКТ

Сградата на Службата за пожарна безопасност в Провадия бе обновена с финансиране по Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014–2020 г. Бенефициент по проекта „Подобряване на  енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението - Провадия“ е общината. Той е с общ бюджет в размер на 148 393 лв. Стартирал е на 8 юни 2018-та и приключва на 4 февруари тази година, стана ясно днес на финалната пресконференция по проекта.

С европейско финансиране са извършени дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградата. Въведени са енергоспестяващи мерки – подмяна на дограма, топло-изолиране на външни стени и покрив, повишаване ефективността на котелната и вътрешна отоплителни инсталации, изграждане на соларна система за битова гореща вода, повишаване ефективността на осветителната система. Към настоящия момент са извършени всички строително-монтажни дейности, предвидени по проекта. Те водят до намаляване на енергопотреблението с 54,8%. Изпълнени са и мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания.

Сградата на Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението в Провадия е масивно двуетажно здание от 1946 г., което впоследствие е разширено с едноетажна пристройка. От въвеждането в експлоатация се ползва за пожарната служба. Във функционално отношение представлява сграда със смесено предназначение за административно-битови нужди и гараж за противопожарна техника.

Преди извършването на предвидените в проекта строително-ремонтни дейности в сградата не е имало изградено топло-захранване от външен източник. Съществувала е локална отоплителна инсталация, а за електричеството е ползвана мрежа с ниско напрежение.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна