Института по полимери при БАН с нови лаборатории и модерна апаратура

Нови лаборатории с модерна апаратура за иновативни полимерни материали бяха открити на официална церемония в Института по полимери при  БАН. Техниката е част от проекта за изграждане на Център по компетентност  „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ към Департамент „Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки“.

Целта на проекта е да се произвеждат иновативни продукти от растителен произход с висока добавена стойност, използвани като хранителни добавки и козметични средства.

На официалната церемония по откриване на новата научно-изследователска база в Института по полимери присъстваха зам.-министърът на образованието и науката проф. Нели Косева, зам.-председателят на БАН проф. Евдокия Пашева, представители на Института по полимери и партньорските организации по проекта.

Научните експерименти и изследвания ще се осъществяват в нова, модерна среда, която ще мотивира младите изследователи и ще осигури ползотворно партньорство и връзки с бизнеса, каза зам.-министър проф. Нели Косева. Наскоро беше открита и нова лаборатория към Центъра за компетентност в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, който също е партньор по проекта.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и е на обща стойност 23 791 055.20 лв., от които 20 222 396.92 лв. европейско финансиране и 3 568 658.28 лв. национално финансиране.

Бенефициенти на проекта са: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (водещ партньор), Агробиоинститутът при ССА, Факултетът по химия и фармация и Биологическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Институтът по полимери при БАН