Изнесени приемни проведе ОИЦ - Търговище

Областният информационен център (ОИЦ) – Търговище проведе изнесени приемни в две общини в региона. Събитията се състояха на 21 и 22 юли 2021 г. в Омуртаг и Опака. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на хората до информационните услуги на Центъра. По време на срещите на открито всеки заинтересован получи актуална информация за отворени и предстоящи възможности за финансиране на проекти от европрограмите, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете мерки за подпомагане.

Изнесените приемни посетиха над 60 представители на местните власти, неправителствения сектор, земеделски производители и стопани.

Най-голям интерес към приемните имаха производителите на малини в община Опака, които се оплакаха от липсата на работна ръка и високите изисквания към тях по подмярката 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства.

Те се надяват през новия програмен период да има повече средства за развитието на това производство и ягодите и малините да се включат като оранжерийни култури за целогодишно производство, тъй като продукцията е силно зависима от климатичните условия.

Големи са очакванията на стопаните в двата селски региона към подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери” и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малките стопанства” на ПРСР, чийто прием е планиран за септември тази година.

Посетителите на изнесените приемни получиха рекламно-информационни материали на ОИЦ-Търговище, включително и новата брошура, посветена на 10-та годишнина от създаването на Областния информационен център, който е част от мрежата от 27 центрове в страната, популяризиращи програмите, съфинансирани от ЕСИФ.